Taxitillståndet på Kökar är ledigt.

Läs mer här. I samband med att taxinrörelsen avslutas den 6.e oktober kommer Kökar Taxi att sälja sin taxibil. Mer info om bilen kommer i oktober. Är du redan nu intresserad och vill veta något om bilen så hör av dig till mig. tel 0400 721 207. Jag kommer att vara behjälplig vid ett övertagande av rörelsen.

Mats C Kökar Taxi


Skatter, avgifter och snöplogning 2017

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte 9.11.2016 att inkomstskattesatsen för år 2017 hålls oförändrad jämfört med 2016. Även fastighetsskattesatserna hålls oförändrade, och likaså de allra flesta taxorna och avgifterna.

Det som berör en del av befolkningen är att fullmäktige även beslöt att kommunen inte längre snöplogar privata infarter, vilket betyder att de som tidigare beställt plogning av kommunen nu behöver anlita någon plogare privat. Det kan vara samma plogare som kommunen använder eller någon annan.


Sista inlämningsdag för Kökarinfo är måndagen den 4 september.

Lämna bidragen till infot i kommunens brevlåda eller via e-post:kokar.info(at)kokar.ax. Var snäll och respektera inlämningsdatum, annars riskerar annonsen att inte komma med i infot. När du lämnar annonser till infot så skicka helst i wordformat, då det går lättare att passa in med övrigt material. Skicka gärna in ditt bidrag via e-post:kokar.info(at)kokar.ax.


Här hittar du Kökars telefon- och epostlista. (Feb 2017).


 Bo på Kökar! Information från Kökar inflyttningsteam KIT.


Kökarfoton

hittar du på Kökars egen sida på Flickr, samt i facebook-gruppen "Foton från Kökar"(kräver medlemskap).


Visste du?

Du hittar många e-blanketter på Suomi.fi, sökord "Kökar". Här finns bl.a. ansökan om barndagvård, ansökan om fyrverkeripjäser och tillstånd för täktverksamhet.


Lediga tjänster

Vi har för tillfället inga vakanser.


Aktuella händelser

Fysioterapeut Birgitta Lundin har, som tidigare år, mottagning tisdagar och torsdagar under sommaren 2017, med start torsdagen den 6 juli. Gärna remiss från läkare för sedvanlig fysioterapi och/eller medicinsk akupunktur. FPA-ansluten.

Tidsbokning via Hälsovårdsmottagningen tel 55726 eller Birgitta tel 0400-16 30 68 eller sänd ett sms med bokningsförfrågan till samma tel nummer.


I år kommer ingen gemensam stor talko att ordnas på vandringsleden på Kalen. Istället har medlemmarna i biblioteks och kulturnämnden beslutat att ta ansvar för olika sträckor på vandringsleden. Vem som helst är naturligtvis välkommen att hänga med på de olika sträckorna och hjälpa till, det är mer än välkommet!

Ta kontakt med Kerstin Gäddnäs på tel: 0400 79 4305 eller biblioteket på tel: 55723, så berättar vi mera vilka sträckor det gäller och vem som är ansvarig. /Biblioteks och kulturnämnden


Ny utställning!

Utställningen “Glimtar på Kökar” är ett urval av 30 st. fotografier tagna under 2016. Fotografierna visar det vackra och intressanta i Kökars natur och omgivningar under alla årstider, i små och unika detaljer. Fotografierna är i A4-storlek. Utställningen öppnas tisdag den 4 juli och är öppen under bibliotekets öppettider till början av augusti. Fotografierna är tagna av Kaj Johansson och Eivor Wallinvirta, sommarboende på Kökar.