Information om fastighetsbeskattningen

Skatteförvaltningen har i mars börjat skicka ut fastighetsbeskattningsbesluten för år 2018, och för vissa fastigheter har beskattningsvärdena höjts som följd av den registergenomgång som skatteförvaltningen som känt har genomfört under 2017 och början av 2018.

Tid för korrigering av besluten finns fram till och med 8.5 eller 15.5.  

Första förfallodag för fastighetsskatten är 4.9.2018

 

Ålands Lagting behandlar som bäst den föreslagna temporära  ändringen av fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Lagändringen kommer att behandlas av lagtinget inom denna session, men det är ännu oklart när lagen kan granskas och stadfästas, sannolikt inte innan tidsfristen för anmärkning mot fastighetsbeskattningsbesluten för år 2018 löpt ut, och där ligger ett problem behöver hanteras.

Den nya temporära lagen som föreslås innebär att kommunerna kan besluta om partiell befrielse från fastighetsskatt. I praktiken innebär den att kommunen skall kunna besluta om att delvis avlyfta fastighetsskatten med minimikravet att fastighesskatt skall betalas för minst en hektar.

Hela lagförslaget kan läsas här

 

 

Lediga jobb

Sommarjobb

Kom med och utveckla vårt äldreboende

Lärare läsåret 2018-2019

Tre personer till kommunens två EU-projekt


biblioteket2 mthomasson

Bostäder

Sista inlämningsdag för Kökarinfo är den 23 april.

Lämna bidragen till infot i kommunens brevlåda eller via e-post:kokar.info(at)kokar.ax. Var snäll och respektera inlämningsdatum, annars riskerar annonsen att inte komma med i infot. När du lämnar annonser till infot så skicka helst i wordformat, då det går lättare att passa in med övrigt material. Skicka gärna in ditt bidrag via e-post:kokar.info(at)kokar.ax.


Här hittar du Kökars telefon- och epostlista. (Okt 2017).


Kom ihåg vårens lördagstur till Galtby 7 april!


 Bo på Kökar! Information från Kökar inflyttningsteam KIT.


Var är färjan? Snabblänk till Marine Traffic.


Kökarfoton

hittar du på Kökars egen sida på Flickr, samt i facebook-gruppen "Foton från Kökar"(kräver medlemskap).


Visste du?

Du hittar många e-blanketter på Suomi.fi, sökord "Kökar". Här finns bl.a. ansökan om barndagvård, ansökan om fyrverkeripjäser och tillstånd för täktverksamhet.