Kommande händelser

söndag 26 november
kl. 12:30 -
Högmässa i församlingshemmet

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Kyrkosyföreningens möte

måndag 27 november
kl. 13:30 -
Andakt

måndag 27 november
kl. 17:30 -
Gudstjänstsgruppens möte

måndag 27 november
kl. 18:00 -
Danskurs på skolan

måndag 27 november
kl. 19:00 -
Kökarröster övar

Näringsliv

gudingen henrikssonDet lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Kökar kommun. Företagarandan och enreprenörskapet spirar på Kökar. Antalet registrerade näringsidkare har från 2007 till 2013 ökat från 18 till 33.

Kökar har en företagareförening, vars syfte är att befrämja företagarverksamhet och samarbete medlemsföretagen emellan.

Det privata näringslivet domineras av turistnäring, sjöfart och jordbruk, men här finns även ett nyetablerat bageri. Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 30 anställda, som främst erbjuder jobb inom barn- och äldreomsorg, samt skolan.

Har du en företagsidé du vill förverkliga så finns det god hjälp att få både i form av ekonomiskt stöd och rådgivning. Behöver du mark eller lokal så kan kommunen genom planläggning skapa arbetsplatsområden, både på kommunal och privat mark. Om du har frågor kring tillgängliga områden på Kökar är du välkommen att ta kontakt med kommundirektör Kurt Forsman eller företagarföreningen.