Kommande händelser

söndag 20 augusti
kl. 12:30 -
Högmässa

söndag 27 augusti
kl. 14:00 - 17:00
Högmässa med kyrkoherdeinstallation i Föglö kyrka

söndag 3 september
kl. 12:30 -
Gudstjänst

måndag 4 september
kl. 17:00 -
Provalarm, Kökar FBK

onsdag 13 september
kl. 19:00 -
Bokcirkel

torsdag 14 september
kl. 13:00 - 14:30
MISE-bilen besöker Kökar

Näringsliv

gudingen henrikssonDet lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Kökar kommun. Företagarandan och enreprenörskapet spirar på Kökar. Antalet registrerade näringsidkare har från 2007 till 2013 ökat från 18 till 33.

Kökar har en företagareförening, vars syfte är att befrämja företagarverksamhet och samarbete medlemsföretagen emellan.

Det privata näringslivet domineras av turistnäring, sjöfart och jordbruk, men här finns även ett nyetablerat bageri. Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 30 anställda, som främst erbjuder jobb inom barn- och äldreomsorg, samt skolan.

Har du en företagsidé du vill förverkliga så finns det god hjälp att få både i form av ekonomiskt stöd och rådgivning. Behöver du mark eller lokal så kan kommunen genom planläggning skapa arbetsplatsområden, både på kommunal och privat mark. Om du har frågor kring tillgängliga områden på Kökar är du välkommen att ta kontakt med kommundirektör Kurt Forsman eller företagarföreningen.